Subsidies voor taalcursussen

KMO-portefeuille

De Vlaamse regering steunt de taalcursussen van Vlaamse KMO's.

Opleidingen die de kwaliteit en de concurrentiekracht van ondernemingen verhogen, komen onder bepaalde voorwaarden in aanmerking voor subsidies van de Vlaamse Overheid via het systeem van de KMO-portefeuille. Dit systeem wordt uitgebreid beschreven en toegelicht op de website van het Agentschap Innoveren & Ondernemen.

miQipo is erkend dienstverlener van de KMO-portefeuille voor het thema internationalisering. Ons registratienummer is DV.O229172.
Daardoor kan jouw onderneming genieten van financiële steun vanwege de Vlaamse overheid voor het volgen van onze taalopleidingen, die de kwaliteit en concurrentiekracht van jouw onderneming bevorderen.

Wie komt in aanmerking voor subsidies via de KMO-portefeuille?

 • Kleine ondernemingen
  Kleine ondernemingen kunnen een subsidie krijgen van 30 % van de totale kosten van een taalopleiding met een maximum van € 7.500 op jaarbasis.
 • Middelgrote ondernemingen
  Middelgrote ondernemingen kunnen een subsidie krijgen van 20 % van de totale kosten van een taalopleiding met een maximum van € 7.500 op jaarbasis.

Welke zijn bondig samengevat de voorwaarden om subsidies via de KMO-portefeuille te krijgen?

 • Je werkt in een kleine of middelgrote onderneming
 • Jouw onderneming is gevestigd in het Vlaams Gewest
 • Je werkt in de privésector
 • Je bedrijf heeft een aanvaardbare hoofdactiviteit
 • Belangrijk: je aanvraag voor subsidies moet gebeuren binnen de 14 dagen na aanvang van de taalcursus.

Een uitgebreide opsomming van de toekenningsvoorwaarden voor subsidies via de Vlaamse KMO-portefeuille vind je op de website van het Agentschap Innoveren & Ondernemen.

logo Economie & Werk Brussel

De Brusselse overheid steunt de taalcursussen van Brusselse bedrijven.

Als je als bedrijf in Brussel de taalvaardigheid van je medewerkers wilt verhogen om het concurrentievermogen van je bedrijf te versterken, dan krijg je van de Brusselse overheid een premie voor die taalcursus. Je krijgt 40 tot 70% van de kosten van de taalopleiding vergoed door het Brussels gewest!

Belangrijk: je aanvraag voor subsidies moet minstens 1 maand voor de aanvang van de taalcursus gebeuren.

Een uitgebreide opsomming van de toekenningsvoorwaarden voor subsidies van het Brussels Gewest vind je op de website werk-economie-emploi.brussels.

logo Limtec & Limob

Sectororganisatie Limob subsidieert opleidingen voor bedrijven in de metaalsector

Het opleidingsfonds Limob, onderdeel van Limtec+, organiseert en subsidieert opleidingen voor bedienden van metaalbedrijven in Limburg.

De subsidies hangen af van

 • de omvang van jouw onderneming
 • het aantal werknemers in jouw onderneming
 • de aard en de duur van de opleiding

Voorwaarden:

 • bijdragen aan het Sociaal Fonds voor de Bedienden Metaal (SFBM)
 • bijdragen aan Limob
 • behoren tot de metaalsector en PC209
 • jouw onderneming is gelegen in Limburg (B)

Contactpersonen

Contactgegevens

 

logo OBMB

Sectororganisatie OBMB subsidieert opleidingen voor bedrijven in de metaalsector

OBMB is het opleidingsfonds voor de bedienden van de metaalsector in Brabant / Brussel (PC209) en van de controle-organismen van België (PC219). OBMB organiseert en subsidieert opleidingen voor bedienden van metaalbedrijven.

OBMB kent een opleidingspremie toe met de volgende voordelen

 • Keuzevrijheid
  Je bepaalt zelf met welke opleidingspartner je samenwerkt en of de opleiding plaats heeft binnen of buiten je bedrijf, in België of in het buitenland.
 • Opleidingen op maat
  Je bepaalt zelf de inhoud en de duur van de opleiding in functie van jouw noden.
 • Kostenbesparend
  Je krijgt van OBMB een terugbetaling van € 15 per uur per bediende. Bovendien kun je deze premie combineren met andere premies (KMO-portefeuille, Betaald Educatief Verlof, …).

Voorwaarden:

 • bijdragen aan het Sociaal Fonds voor de Bedienden Metaal (SFBM)
 • bijdragen aan OBMB
 • behoren tot de metaalsector en PC209 of PC219
 • jouw onderneming is gelegen in Vlaams-Brabant of Brussel

Contactpersonen

Contactgegevens

 

Sectororganisatie FTMA subsidieert opleidingen voor bedrijven in de metaalsector in Antwerpen

FTMA is het sectorfonds voor de metaalsector in Antwerpen. FTMA organiseert en subsidieert opleidingen voor medewerkers van metaalbedrijven in Antwerpen.

FTMA streeft naar het behoud en de verhoging van de kwaliteitsvolle en duurzame tewerkstelling(kansen) van de arbeiders bij de aangesloten bedrijven in PC 111.1&2 door het stimuleren, het coördineren en het organiseren van vormings-, opleidings- en begeleidingsactiviteiten. Concreet uit zich dit in het stimuleren van levenslange vorming van werknemers zodat:

 • er snel kan ingespeeld worden op hun behoeften;
 • zij efficiënter hun werk kunnen uitoefenen;
 • zij langer hun werk behouden;
 • zij hun waarde voor de arbeidsmarkt ten minste kunnen behouden;
 • er beter geschoolde werknemers zijn voor een beter presterende metaalverwerkende industrie.

In dit kader subsidieert FTMA opleidingsgebonden kosten. De subsidie is een vast bedrag van €25/uur of €200/dag per deelnemer. De subsidie kan oplopen tot maximaal het jaarbudget van de onderneming bij FTMA.

Contactpersonen

 • Petra Bruininkx | Administratief medewerker | +32 (0)3 369 14 31

Contactgegevens