De taalcursussen van Miqipo hebben een modulaire cursusopbouw

naarmate jouw kennis vordert schuif je op naar een hogere module

De taalcursussen van miQipo zijn modulair opgebouwd. Dat houdt in dat de deelnemers aan onze taalcursussen een aantal modules  volgen in functie van het taalbeheersingsniveau dat zij nodig hebben. Elke module telt 30 uur en het niveau ervan is gerelateerd aan het Europees Referentiekader voor Talen. Doorgaans bestaat een module uit 10 lesmomenten van telkens 3 uur.

Voordelen van de modulaire cursusopbouw:

  • de taalcursus kan worden gespreid in de tijd, maar resultaten volgen reeds op kortere termijn
  • deelnemers kunnen instappen in een taalcursus rekening houdend met de voorkennis die ze al hebben
  • de deelnemers volgen enkel een taalcursus tot zij hun gewenste taalvaardigheid bereikt hebben
  • taalcursussen kunnen op maat worden samengesteld


Een overzicht van de verschillende modules vind je hieronder
.

De niveaus Proficiency (bijna moedertaalspreker) en Mastery (moedertaalspreker) van het Europees Referentiekader voor Talen worden in principe niet getraind. Deze beide niveaus zijn slechts bereikbaar door het opdoen van veel praktijkervaring. Meestal gaat dat gepaard met een langer verblijf in het buitenland.

Module


Aantal uren les


Referentiefunctie


Beginners A1.1

Breakthrough A1

30

niet van toepassing, basiskennis

Beginners A1.2

Breakthrough A1

30

niet van toepassing, basiskennis

Nieuwelingen A2.1

Waystage A2

30

niet van toepassing, basiskennis

Nieuwelingen A2.2

Waystage A2

30

medewerker magazijn

Gevorderden B1.1

Treshold B1

30

medewerker onthaal

Gevorderden B1.2

Treshold B1

30

medewerker boekhouding

Gevorderden B1.3

Treshold B1

30

medewerker klantendienst

Gevorderden B2.1

Vantage B2

30

medewerker interne verkoop

Gevorderden B2.2

Vantage B2

30

account manager

Gevorderden B2.3

Vantage B2

30

sales manager, HR manager