Een zakelijke Franse e-mail opstellen

Tot op heden bestaat ons land nog steeds uit een Nederlandstalig en een Franstalig deel. De kans dat je ooit in je carrière een e-mail zal sturen in het Frans, is dus redelijk groot. Ook om zaken te doen in Frankrijk of Zwitserland zul je een zakelijke Franse e-mail moeten kunnen sturen. Een e-mail in het Frans heeft echter enkele stijlregels die we in het Nederlands niet gewoon zijn. Daarom geeft miQipo je de voornaamste zaken om op te letten bij het schrijven van een e-mail in het Frans.

De toon van een zakelijke Franse e-mail

De juiste toon aannemen bij geschreven communicatie is op zich al moeilijk in je moedertaal. In een vreemde taal zoals het Frans is dat nog moeilijker. Je moet er dus er goed op letten dat je je zinnen juist formuleert. Anders komt je boodschap misschien verkeerd over en ontstaan er misverstanden.

Een zakelijke e-mail heeft in het Frans een bepaalde toon. De toon zit ergens tussen een formele brief en een gesprek. Vorm je zinnen zo dat ze formeel zijn, maar niet stijf of te klassiek. Wees direct en kom snel ter zake.

De aanspreking in een zakelijke Franse e-mail

Bij het opstellen van een zakelijke e-mail in het Frans mag je aanspreking zeker niet informeel zijn. Kies voor een veilige aanspreking zoals Madame, Monsieur, als je de ontvanger van je e-mail niet kent. Ken je de ontvanger wel, kies dan de juiste aanspreking (Madame of Monsieur), eventueel gevolgd door de achternaam.

Cher of Chère kan zowel ‘beste’ als ‘geachte’ betekenen. Hoe formeel dit beschouwd wordt door de ontvanger, hangt veelal van de context van de e-mail af. Het kan wel altijd gebruikt worden als je een licht formele toon wilt gebruiken in je Franse e-mail naar bijvoorbeeld een klant.

Wil je een Franse e-mail sturen naar een van je collega’s of een leverancier die je al goed kent, mag je ook Bonjour gebruiken, gevolgd door de voornaam. Wanneer je gesprekspartner een meer informele toon aanneemt in zijn antwoord, kan je antwoord ook want minder formeel zijn.


Wilt u zakelijk leren e-mailen in het Frans? Dan is onze e-mailworkshop beslist iets voor jou!


De bodytekst van een zakelijke Franse e-mail

Net als in gesproken Frans is vous formeler dan tu. Vousvoyeer je correspondent dus in zakelijke e-mails in het Frans.

Blijf in je bodytekst kort en bondig. Draai niet rond de pot en breng structuur in je e-mail met tussentitels, tussenlijntjes of voldoende witregels. Als je je correspondent nog niet of oppervlakkig kent, kun je je Franse e-mail beginnen met een korte voorstelling van jezelf en uitleggen waarom je de e-mail verstuurt.

Na deze introductie kom je direct ter zake. Hou je zinnen kort en formeel. Als je specifieke vragen hebt, zet je deze op het einde van je bodytekst.

De afsluiting van een zakelijke Franse e-mail

Een veilige optie om je Franse e-mail af te sluiten is Meilleures salutations. Deze slotgroet past in vele situaties en wordt altijd als beleefd ontvangen. Wil je toch een iets meer formele afsluiting van je Franse e-mail, gebruik je Salutations distinguées, wat in het Nederlands ‘hoogachtend’ betekent. Onder de gekozen afsluiter zet je je volledige naam en andere (contact)informatie wanneer deze relevant is. Denk hierbij aan een telefoonnummer, adres of functie. Je collega’s en vertrouwde zakenpartners kun je een e-mail sturen met Cordialement als slotgroet.

Boven het slot van je Franse e-mail kun je nog een zinnetje toevoegen om je afsluiting in te leiden. Een vaak voorkomende zin is hier Nous nous tenons à votre disposition pour toute question, wat in het Nederlands overeenkomt met ‘Mocht u nog vragen hebben, neem dan zeker contact met ons op’.

Naar een klant kan dit zinnetje bijvoorbeeld Nous vous remercions pour votre demande de devis zijn, waarmee je de klant bedankt voor de offerteaanvraag.

Als je een antwoord verwacht op je Franse e-mail, kun je je e-mail op een erg formele manier afsluiten met de zin Dans l’attente de votre réponse, nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, nos salutations les meilleures.

Een basis Franse taalkennis is cruciaal

Natuurlijk is het haast onmogelijk om een goede zakelijke Franse e-mail op te stellen zonder dat je basis Frans kent. Online vertaalmachines kunnen je zinnen vaak wel te begrijpen maken voor de ontvanger, maar toch staan er vaak taalfouten in. Woorden worden soms ook fout vertaald omdat vertaalmachines geen rekening houden met de context van je e-mail.

Zorg dus voor minstens een degelijke basiskennis van het Frans. Zo kun je een juiste zakelijke Franse e-mail opstellen en beter zaken doen met Franstaligen.

Beter leren e-mailen in het Frans? Volg onze workshop professioneel e-mailen in het Frans!