Meertalige opvoeding

Een goede taalkennis is een belangrijke eigenschap waar je nog heel je leven de vruchten van plukt. Maar hoe vroeg kun je beginnen met het ontwikkelen van de taalkennis? Is je kind meertalig opvoeden een goed idee, of kun je beter wat later bewust een taal leren?

 

Het belang van een goede taalkennis

We horen de laatste maanden dat taal steeds minder goed beheerst is in Vlaanderen. Nochtans is een goede taalkennis van grote waarde. Met taalkennis bedoelen we niet enkel de kennis van het Nederlands, maar ook van vreemde talen.

Nederlandse taalkennis

Veel mensen denken dat ze mooi Nederlands spreken, maar in de praktijk valt dat vaak toch tegen. Met juist Nederlands kun je een bepaalde indruk achterlaten bij bijvoorbeeld sollicitaties, presentaties of networking. Daarnaast kun je met een deftige Nederlandse taalkennis jezelf beter verwoorden en je boodschap op de juiste manier brengen.

Vreemde taalkennis

Taalrichtingen verliezen aan populariteit op hogescholen en universiteiten. Toch zijn er steeds meer bedrijven op zoek naar personeel dat meertalig is. Met een goede kennis van een tweede of derde taal heb je een stapje voor op andere sollicitanten.

 

Is er meer risico op taalachterstand na een meertalige opvoeding?

Vaak denkt men dat een kind het risico loopt om een taalachterstand op te lopen omdat het meerdere talen tegelijkertijd leert tijdens de opvoeding. Hier valt wat voor te zeggen. Omdat het kind meerdere talen moet leren en verwerken, kan het wat langer duren voordat de taalkennis op niveau is.

Deze achterstand zal normaal gezien echter helemaal bijgewerkt worden naarmate het kind verder opgroeit. Meestal zal de niveauachterstand op eentalige kinderen al op vrij jonge leeftijd bijgebeend zijn.

Meertalig opvoeden

Zijn meertalig opgevoede kinderen slimmer?

Veel ouders die hun kind meertalig opvoeden hopen dat het kind hierdoor ook slimmer zal worden dan eentalige kinderen, maar dat is niet helemaal waar.

Wel zullen meertalig opgevoede kinderen op bepaalde domeinen sneller weg zijn dan eentalige kinderen. Ze snappen sneller hoe talen in mekaar zitten. Hierdoor kunnen nieuwe talen ook sneller geleerd worden op school of later tijdens een taalcursus. Maar dat meertalige kinderen over het algemeen slimmer zijn dan eentalige kinderen, klopt niet.

 

Het is nooit te laat om een taal te leren

Er is geen sluitend antwoord op de vraag of meertalig opvoeden een goed idee is. Er zijn voordelen en nadelen aan verbonden.

Als je je als ouder goed voelt bij een meertalige opvoeding, zou het zeker niet slecht zijn om je kind meertalig op te voeden. Maar het is totaal geen garantie op een betere ontwikkeling van je kind. Trouwens, het is nooit te laat om een taal te leren.

Ook als je kind niet tweetalig is opgevoed, kan het op latere leeftijd nog steeds de gewenste talen leren. Op school, of via een taalcursus.

Geef een antwoord